2022. szeptember 25.
Millenáris

 „Fuss a szívedért” RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

A játék fő adatai: Magyar Kardiológusok Társasága (székhely: 1146 Budapest Szabó József utca 12.) megbízásából, a Sensation Event & Congress Kft. (székhely: 1134 Budapest, Attila út 133. továbbiakban: Megbízott) bonyolítja le.

A játék helyszíne: Millenáris Park
A játék dátum: 2022. szeptember 25. 10:00-18:00 óra között
A játék célja: Futásos gyűjtő program keretében kívánjuk felhívni a budapesti lakosság figyelmét a mozgás fontosságára, szívünk egészségének megőrzésére.

„Fuss a szívedért!” játék szabályai:

 • Egy egyénileg teljesíthető futó program, mely során a résztvevők, iskolák javára gyűjthetnek sportszerekre levásárolható utalványt.
 • Regisztrációhoz kötött részvétel a programon
 • Mindenki, aki lefutja a Millenáris parkban kijelölt parkkört (kb. 500m) a teljesítményét beválthatja 500 Ft értékű felajánlássá.
 • A befutást követően a résztvevőnek meg kell határozni, melyik iskola javára futott, kinek ajánlja fel a képletes 500 Ft-ot
 • A futás valós pénzre nem váltható be!
 • Minden egyes regisztráló, függetlenül a lefutott kötök számától, 1x500 Ft-ot (azaz egyszer ötszáz forintot) tud felajánlani.

A játékban való részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

 1. magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár, természetes személy
 2. A rendezvény helyszínén a start pontban a játék regisztrációján részt vett és megadja a szükséges személyes adatait.
 3. A Játékos az adatok megadásával tudomásul veszi, hogy:a kitöltéssel elfogadja a játék jelen részvételi feltételeit;
  – a játékban való részvétel, valamint kapcsolódó adatszolgáltatás a résztvevő részéről önkéntes
  – amennyiben a résztvevő az adatokat nem - vagy hiányosan, adatait hibásan tölti ki, illetőleg ha azokon valótlan adatokat ad meg, a résztvevő regisztrációja érvénytelen
  – a megadott adatok papír alapúak, feldolgozása, rögzítése, tárolása nem történik meg. a program után megsemmisítésre kerülnek

A játék összértéke:

 • Tervezetten 2000 résztvevővel kalkulálunk
 • A programban összesen 1 000 000 Ft (azaz egymillió forint) gyűlhet össze.
 • A vásárlási utalványok az iskolák részére az 1 millió forint keretösszeg erejéig kerülnek kiosztásra. A legtöbb felajánlást kapott iskola a nyertes, a megmaradt utalvány a következő legtöbb felajánlást kapott iskolák között kerül kiosztásra
 • A felajánlások számát 500 Ft-tal megszorozva, kijön, hogy milyen értékben kapnak ajándékutalványt, melyet meghatározott helyen sportszer kínálatból válthatnak be az iskolai szertár gyarapítására.
 • Megbízott a beváltott sportszerek tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertesek ilyen igényüket jogszabályi keretek között érvényesítheti.

A felajánlások átvétele

Az első három – vagy a keretösszegbe beleférő - legtöbb felajánlást kapó iskola 2022. szeptember 30-ig hivatalos értesítést kap.
A felajánlások összegére kiállított vásárlási utalványt Megbízottal előzetesen egyeztetett időpontban, személyesen vehető át. Az átvétel feltétele az értesített iskola megbízó levele és a személyazonosság igazolása.
Átvétel legkésőbb a rendezvényt követő 30 napon belül lehetséges
Amennyiben a nyertes iskolák az első értesítéstől számított 30 naptári napon belül nem veszi át a nyereményt, az elévültnek tekintődik és az összeg nem lesz levásárolható.

A nyertes közszereplése

A nyertes iskolák tudomásul veszik és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang-, és filmfelvétel készülhet, amelyet a szervező és a programot támogató cég jogosult részben vagy egészben bármely reklám-promóciójához felhasz¬nálni idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Adatkezelési nyilatkozatok

A játékban résztvevő személyek adatai papír alapúak, feldolgozása, rögzítése, tárolása nem történik meg. a program után megsemmisítésre kerülnek
Az adatok a résztvevő előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket, valamint a szervező marketing célú adatfeldolgozást végző megbízottait.

A szervező kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben megállapított valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

Vegyes rendelkezések

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a játékot kiegészítsék vagy módosítsák. A Szervezők jogosultak a játékot bármikor visszavonni. A Szervezők a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a http://www.szivunknapja.hu/ weboldalon teszik nyilvánossá. Szervezők a játékkal és a jelen Játékszabályzattal kapcsolatban levelezést nem folytatnak. Bármilyen vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó, a jogi út kizárva. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem Megbízott, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

 

Támogatók

Köszönjük az OMSZ dolgozóinak, hogy eddig is biztosították a Szívünk Napja rendezvényt, és részt vettek a laikus újraélesztés programban.